Komisja Episkopatu Polski ds. Misji

23 października 2019

Nagrodzeni medalem "Benemerenti in Opere Evangelizationis" 2019

Nagrodzeni medalem "Benemerenti in Opere Evangelizationis" 2019 Zobacz zdjęcia

Komisja Episkopatu Polski od 2017 r. honoruje Medalem „Benemerenti in Opere Evangelizationis” osoby, wspólnoty i instytucje najbardziej zasłużone dla misyjnego dzieła Kościoła. Medal jest przyznawany w 4 kategoriach:

 1. Za zasługi w dziele misyjnym (głównie nagrodzonymi są misjonarki i misjonarze z wieloletnim stażem misyjnym i wybitnymi osiągnięciami pracy na misjach lub dla misji);
 2. Pomoc modlitewna i duchowa (nagradzane są osoby, wspólnoty i organizacje promujące modlitwę za misje, ofiarowanie cierpienia w intencji misjonarzy oraz osoby, które przez lata animują akcje modlitewne za misjonarzy);
 3. Pomoc materialna i finansowa misjom (nagradzani są ci, którzy wnoszą istotny finansowy lub rzeczowy wkład w rozwój placówek misyjnych, organizują zbiórki na misje i wspierają konkretnych misjonarzy);
 4. Informacja medialna (Medal trafia do dziennikarzy, redakcji radiowych, telewizyjnych, mediów świeckich i katolickich, które w szczególny sposób przyczyniają się do propagowania misji w świecie).

23 X br. medal za zasługi w dziele misyjnym kościoła został przyznany po raz trzeci. Zgłoszono 172 kandydatury z całej Polski (najwięcej w kategorii I – 96 ; II – 16 kandydatur; III – 38 kandydatur; IV – 23 kandydatur. 

Kapituła Medalu pod przewodnictwem ks. bp Jana Piotrowskiego, w dniu 12 września postanowiła o przyznaniu Medalu także 3 laureatom poza wspomnianymi kategoriami. Chciano w ten sposób docenić wyjątkowy wkład tych osób i wspólnot w dzieło ewangelizacji.  Nagrodzeni Medalem to:

 • O. prof. Piotr Nawrot SVD, wybitny misjonarz i muzykolog; 38 lat na misjach.

W latach 1981–1985 podjął pracę misyjną w Paragwaju. Od 1995 r. był dyrektorem muzycznym w kościele katedralnym w La Paz (Boliwia). Organizuje festiwale Muzyki Renesansu i Baroku oraz projekty badawcze z zakresu muzykologii. Jest laureatem licznych prestiżowych nagród uniwersyteckich za ocalenie i propagowanie muzyki Indian w Ameryce Łacińskiej. W 2015 r. został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej za wybitne zasługi w promowaniu polskiej kultury, za osiągnięcia w dziedzinie muzykologii w Ameryce Łacińskiej. Obecnie wykłada na kilku Uniwersytetach (Polska, Boliwia, Stanu Zjednoczone). Prowadzi seminaria oraz szkolenia w zakresie konserwacji, inwentaryzacji oraz katalogizacji manuskryptów dla studentów studium doktoranckiego The University of Western Ontario, London, Canada.

 • Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP Niepokalane Poczętej (starowiejskie), zasłużone dla ewangelizacji Afryki.

Od ponad 90-ciu lat ewangelizują w Zambii i Republice Południowej Afryki. Dla przykładu: s. Anna Garwol Na misjach pracuje od 1979 r. Początkowo w Johannesburgu (1979-1985), następnie w Zambii (1985-1991). Pracowała w Mumbwa i Lusace jako nauczyciel w szkole gospodarczej dla kobiet. 

W latach 1994-1996 była pracownikiem nuncjatury w Harare w Zimbabwe. Od 1996 ponownie pracuje na misji w Zambii. Od 1998 r. jest dyrektorem szkoły gospodarczej dla kobiet i dziewcząt. Prowadzi kursy gospodarstwa domowego dla dziewcząt oraz zajmuje się praca w kuchni. Organizuje pomoc materialną dla ubogich uczniów. Dzięki jej staraniom odnowiono studnię, zbiornik wodny oraz pompę wodną na terenie misji.

S. Krystyna Kazimiera Kochman, Pracuje w Zambii od 1982 r. Pracowała 25 lat w nuncjaturze w Lusace. Prowadziła kursy dla kobiet w misji Matero. Od 2007 r. pracuje w Kasisi gdzie wybudowała i prowadzi misyjny dom rekolekcyjny dla grup
i indywidualnych rekolektantów. Obecnie go powiększa. Organizuje pomoc materialną dla ubogich uczniów, by mogli uczęszczać do szkoły. 37 lat na misjach.

S. Marta Maria Ewa Górska, Pracuje w Zambii od 1985 r. Pracowała również na Filipinach i na Jamajce. Prowadziła kliniki w Zambii, wiejski ośrodek zdrowia ze szpitalem w Chalabesa oraz obsługiwała 12 punktów dojazdowych. Wybudowała przedszkole dla 75 dzieci. Organizowała pomoc materialna i opiekę medyczną dla dzieci ubogich. We wrześniu 2014 wyjechała na Jamajkę i zaczęła pracę pielęgniarską i pastoralną na nowo otwartej palcówce w Reading.

 • Zgromadzenie Służebnic Ducha Świętego od Wieczystej Adoracji.

Nieustannie trwające od 1990 r. w Nysie na modlitwie za misje. Siostry żyjąc w ścisłej klauzurze pełnią swe apostolstwo poprzez posługę wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu, modlitwę wstawienniczą, codzienne obowiązki i ofiarę z życia. Główną intencją ich modlitwy i ofiary jest niesienie pomocy misjonarzom.

 

 NAGRODZENI MEDALEM „BENEMERENTI IN OPERE EVANGELIZATIONIS” 2019

Kategoria I

 • O. Andrzej Madej OMI, przełożony misji „sui iuris” w Turkmenistanie.

W latach 1994-1997 pracował na Ukrainie, gdzie przyczynił się w pierwszych latach działania Kościoła do jego odrodzenia w Kijowie. Od 1997 r. pracuje w Turkmenistanie jako przełożony wspólnoty oblackiej oraz przedstawiciel watykańskiej dyplomacji. Prawie 22 lata pracuje w kraju muzułmańskim. Kościół tu wzrasta mimo, że nie ma własnego budynku. Obecnie wspólnota liczy ok. 350 osób. Są pierwsi zakonnicy i kapłani miejscowi. Ojciec Andrzej sprawuje swą posługę w duchu ewangelicznej wrażliwości, roztropności, dyplomacji i dialogu międzyreligijnego. Jest autorem licznych książek i tomów wierszy.

 • Pani Elżbieta Wryk, misjonarka świecka.

W latach 1997-2003 pracowała w Bouar, Bohong i Baboua jako nauczycielka. Uczyła kroju i szycia w Centrum Promocji Kobiet. Pracowała w buszu z grupą najmłodszych dzieci (nauczanie początkowe). Prowadziła przedszkola w 4 wioskach, zajęcia krawieckie dla kobiet, formowała dzieci i prowadziła działalność charytatywną. Musiała opuścić kraj, gdyż było zbyt niebezpiecznie i udała się do Kamerunu, gdzie pracowała w przedszkolu, uczyła katechezy w liceum, pomagała w sesjach dla katechistów oraz prowadziła animację pastoralną w wioskach. W 2008 r. uruchomiła szpital w Bagandou. Zadbała o rozbudowę szpitala i stworzenie kadry. Sprowadziła z Europy personel i kształciła miejscowych pracowników. Przeżyła rebelię. Ze szpitala w 2016 r. skorzystało 4700 pacjentów, a 1854 było hospitalizowanych.

 • Dr Helena Pyz, Instytut Prymasa Wyszyńskiego.

Posługuje w Jeevodaya w Indiach od 17 II 1989 r. Objęła opieką tysiące trędowatych. Jest lekarzem, internistą, pediatrą, chirurgiem, a nade wszystko matka dla trędowatych. W ciągu 30 lat pracy wyleczyła wraz z zespołem medycznym 5170 trędowatych. Mieszkańcy Jeevodaja nazywają ją „Mami” (Mama).

 

Kategoria II

 • Pani Renata Przewoźnik, animatorka misyjna.

Świecka moderatorka Żywego Różańca w diec. drohiczyńskiej, od wielu lat popularyzuje osobę Sługi Bożej Pauliny Jaricot. Przygotowuje pomoc modlitewną i materialną dla misjonarzy (duchowa adopcja dzieci oraz wspiera inicjatywy PDM). Zaproponowała modlitwę w intencji beatyfikacji Pauliny Jaricot każdego 9 dnia miesiąca. Odpowiada za Apostolat Margaretka i tworzy „Margaretki” za misjonarzy. W wielkim Poście podjęła post o chlebie i wodzie w intencji świętości kapłanów. Włączyło się w jej inicjatywę 400 osób. Kontaktuje się z siostrami zakonnymi, misjonarkami pochodzącymi z diecezji drohiczyńskiej i organizuje dla nich pomoc. Współorganizuje diecezjalną pielgrzymkę Żywego Różańca, w czasie której jest zawsze akcent misyjnej modlitwy i wsparcia misjonarzy.

 • Kampania Społeczna „Misjonarz na Post”

Inicjatywa powstała w 2014 r. Jej pomysłodawcą był o. Marcin Wrzos OMI, misyjne media oblackie Dwumiesięcznik „Misyjne Drogi” oraz Komisja Episkopatu Polski ds. Misji. Ta inicjatywa zachęca do szczególnego wsparcia duchowego misjonarzy w okresie Wielkiego Postu. Uczestnicy modlą się i poszczą w intencji konkretnych misjonarzy. Akcja prowadzi stronę internetową i jest obecna w mediach społecznościowych. W 2019 r. w 6. edycji wzięło udział prawie 20 tys. ludzi młodych. Akcję wspierają aktorzy i sportowcy.

 • Pani Wanda Socha, na stale mieszkająca w Dębicy.

Jest osobą niepełnosprawną. Od ponad 16 lat otacza modlitwą misje oraz wspiera misje sióstr służebniczek starowiejskich. Osoba niezwykle oddana misjom.

 

Kategoria III

 • Fundacja Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio

Organizacja powstała w 1992 r. w Poznaniu. Jej działalność statutowa skupia się na udzielaniu pomocy medycznej na rzecz ośrodków misyjnych za granicą. Uwrażliwia również studentów na ludzkie cierpienie i konieczność pomagania. Przez ponad 27 lat działalności Fundacja objęła swą pomocą 47 państw w Afryce, Ameryce Południowej, Azji i Oceanii i w Europie. Zorganizowała 576 dużych transportów pomocy materialnej, pomogła 202 ośrodkom i placówkom, kierując do pracy na misjach 216 wolontariuszy, w tym: 68 lekarzy, 27 dentystów, 93 studentów medycyny, 11 pielęgniarek, 8 położnych, 2 ratowników i 7 osób innych specjalności.

 • S. Dorota Ostolska ze Zgromadzenia Franciszkanek Misjonarek Maryi.

Jest katechetką i animatorką misyjną. Pracuje w par. św. Barbary w Łęcznej, a obecnie w Zakopanem. Jest inicjatorką i moderatorką Kolędników misyjnych w szkołach i parafiach diec. warszawsko-praskiej (Okuniew) i arch. lubelskiej (Łęczna). Zasłużona dla Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, znana z ofiarności materialnej (Kolędnicy misyjni, dzieci komunijne dzieciom misji, kiermasze i inne przedsięwzięcia). Angażuje się w redakcję materiałów PDMD, spotkania formacyjne, prelekcje, kongresy i konkursy. Od 2005 r. współpracuje z sekretariatem krajowym PDMD poprzez działalność w animacji misyjnej w parafii i szkole, na szczeblu diecezjalnym i krajowym oraz poprzez działalność literacką i medialną. Jest autorką scenariuszy katechez, inscenizacji, programów szkoleniowych dla katechetów oraz współautorką materiałów formacyjnych PDMD. Publikuje artykuły poświęcone misjom w prasie lokalnej i krajowej. Z jej udziałem i dzieci przygotowanych przez nią zrealizowano wiele audycji radiowych oraz spot filmowy promujący akcję „Dzieci Komunijne Dzieciom Misji”.

 • Państwo Grażyna i Jacek Broniewscy z Łodzi.

Małżeństwo od 1991 r. prowadzi w par. MB jasnogórskiej w łodzi-Widzewie Koło Przyjaciół Misji. Zaprosili już do parafii 87 misjonarzy i misjonarki, którym udzielili pomocy finansowej i materialnej. Założyli Muzeum Misyjne w gmachu kościoła M Bożej. Organizują od 25 lat zbiórki pieniężne dla misjonarzy. Ich Koło Misyjne odwiedza chorych, zachęcając do modlitwy za misje. Państwo Broniewscy zajmują się edukacją misyjną dzieci i młodzieży w Muzeum.

 

Kategoria IV

 • Dwumiesięcznik Papieskich Dzieł Misyjnych „Misje Dzisiaj”

Reprezentuje Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce. Informuje o misjach prowadzonych przez wszystkich misjonarzy. Prowadzi animację i formację misyjną wiernych w Polsce.

 • Katolicka Agencja Informacyjna

Od wielu lat KAI przekazuje informacje o wydarzeniach misyjnych, pracy misjonarzy oraz aktywnie wspiera animację misyjną w parafiach współpracując z Komisją Episkopatu Polski ds. Misji i jej agendami. Bardzo często pisze o wydarzeniach misyjnych w diecezjach. Drukuje wywiady z misjonarzami. Promuje sms-a „Misje” oraz ofiarność na misje.

 • Pani Magdalena Gronek dziennikarz „Radia Warszawa”

Od 1997 r. Radio emituje cotygodniową audycję „Wybrani-posłani”, prowadzoną przez red. Magdalenę Gronek, poświęconą misjom. Na antenę zapraszani są polscy misjonarze, którzy opowiadają o realiach pracy na misjach, przybliżają związane z nią problemy i promują idee misyjne. W ciągu 22 lat wyemitowano ok. 1000 audycji. Radio Warszawa przygotowuje także bogate bloki tematyczne w tygodnikach misyjnych. Promuje na swych falach Dzień Modlitwy i Pomocy Misjom (6 stycznia), Niedzielę „Ad Gentes”, Akcję św. Krzysztof oraz Tydzień Misyjny. Włącza się w pozyskiwanie środków finansowych na rzecz misji. Między innymi organizuje bal karnawałowy i licytację.

Komisja Episkopatu Polski od 2017 r. honoruje Medalem „Benemerenti in Opere Evangelizationis” osoby, wspólnoty i instytucje najbardziej zasłużone dla misyjnego dzieła Kościoła. Medal jest przyznawany w 4 kategoriach: 1. za zasługi w dziele misyjnym (głównie nagrodzonymi są misjonarki i misjonarze z wieloletnim stażem misyjnym i wybitnymi osiągnięciami pracy na misjach lub dla misji); 2. Pomoc modlitewna i duchowa (nagradzane są osoby, wspólnoty i organizacje promujące modlitwę za misje, ofiarowanie cierpienia w intencji misjonarzy oraz osoby, które przez lata animują akcje modlitewne za misjonarzy); 3. Pomoc materialna i finansowa misjom (nagradzani są ci, którzy wnoszą istotny finansowy lub rzeczowy wkład w rozwój placówek misyjnych, organizują zbiórki na misje i wspierają konkretnych misjonarzy); 4. Informacja medialna (Medal trafia do dziennikarzy, redakcji radiowych, telewizyjnych, mediów świeckich i katolickich, które w szczególny sposób przyczyniają się do propagowania misji w świecie).

23 X br. medal za zasługi w dziele misyjnym kościoła zostanie przyznany po raz trzeci. Zgłoszono 172 kandydatury z całej Polski (najwięcej w kategorii I – 96 ; II – 16 kandydatur; III – 38 kandydatur; IV – 23 kandydatur.

Kapituła Medalu pod przewodnictwem ks. bp Jana Piotrowskiego, w dniu 12 września postanowiła o przyznaniu Medalu także 3 laureatom poza wspomnianymi kategoriami. Chciano w ten sposób docenić wyjątkowy wkład tych osób i wspólnot w dzieło ewangelizacji. Nagrodzeni Medalem to:

 

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
122 0.067935943603516